Vermikompostování

je ekologické i ekonomické


Chováme žížaly v kuchyni

□ Kalifornské žížaly je možné chovat také doma v bytě, garáži nebo ve sklepě v nádobách k tomu určených tzv. vermikompostérech a získat tak z odpadu výživný kompost pro zeleninu a bylinky.

□ Jelikož žížaly pochází z teplého klimatu jihozápadu USA nesnáší mráz a venkovní chovy je potřeba v zimě chránit. Při teplotě pod 5 °C tyto žížaly hynou. Optimální teplota pro chov kalifornských žížal je 20 °C.

□ Trocha času strávená péčí žížaly se nám vrátí v podobě prvotřídního bio-hnojiva a humózního substrátu, který žížaly vyprodukují rychleji než je tomu při klasickém kompostování.

□ V neposlední řadě nás může těšit pocit, že výrazně snižujeme svoji ekologickou stopu tím, že značně omezujeme množství odpadu odvezeného na skládku nebo do spalovny.

Víte o žížalách, že...

□ Speciálně vyšlechtěná hnojní žížala pocházející z Kalifornie se velmi rychle množí. Počet žížal v chovu se dokáže v dobrých podmínkách zdvojnásobit už za několik týdnů.

□ Kalifornská žížala (Eisenia andrei) sežere denně množství biomasy odpovídající polovině její vlastní váhy, která je v dospělosti asi jeden gram.

□ Biologický odpad z domácností tvoří až 40% objemu. Průměrná domácnost třídící bio-odpad tedy uživí až tisíce žížal a za to dostává velice kvalitní kompost a vyhledávané tekuté bio-hnojivo v podobě tzv. žížalího čaje.

Čtěte více o žížalách a vermikompostování:

Co je a není vhodné k vermikompostování